Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhraj lístky na festival Rock for People“

(dále jen „pravidla soutěže“)

           

Soutěž „Vyhraj lístky na festival Rock for People“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje a organizuje TAH reklamní agentura, s.r.o., S. K. Neumanna 726, 500 02 Hradec Králové (dále jen „vyhlašovatel“). Účelem soutěže je propagace spolupráce Evropských strukturálních a investičních fondů a ČR v oblasti místního rozvoje a zviditelnění výsledků konkrétních projektů a jejich přínosu pro život občanů České republiky.

           

Soutěž probíhá od 12. 6. 2017 do 2. 7. 2017. Jméno posledního výherce bude oznámeno 3. 7. 2017.

 

Přihlášení do soutěže probíhá vyplněním odpovědi a formuláře na aktuální soutěžní otázku do formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže www.litamevtomsesif.cz (dále jen „internetové stránky“) a jeho odesláním.

 

Do soutěže se přijímají pouze správné odpovědi na soutěžní otázku. Soutěžní otázka bude pro každý kalendářní den jiná. Jedná se o otázky související s realizovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie nacházejícími se na území České republiky.

 

Výherní cenou jsou vstupenky na festival „Rock for People 2017“ v podobě QR kódu. Jen výherce obdrží vždy pouze jednu vstupenku, a to ve formě QR kódu. Ten předloží při vstupu na festival buď na displeji telefonu, nebo vytištěný z e-mailu.

           

Výhercem se stává vylosovaný účastník, který odešle správnou odpověď na aktuální soutěžní otázku pro daný den.

 

Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a MMR a všech ostatních spolupracujících agentur a společností. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.

 

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 

Vyhlášení výherce proběhne vždy následující den po ukončení možnosti zaslat odpověď na danou soutěžní otázku.

           

Výherce bude obeznámen emailem nebo telefonicky. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat do 24 hodin od jeho vylosování, bude ze soutěže vyřazen a cena propadá.

 

Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže www.litamevtomsesif.cz

           

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.

           

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

 

Soutěžící přihlášením do soutěže automaticky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména na internetových stránkách organizátora.

 

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

           

Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže.

           

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit,  prodloužit, změnit nebo zrušit.

Kontakty

Výkonný pořadatel:
TAH reklamní agentura, s.r.o.

Organizátor:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Cookies používáme k zlepšení kvality našich webových stránek. Pokračováním procházení webu souhlasíte s jejich používáním. Více informacínajdete zde.